Mladí hasiči

     Jakož většina sborů mají mladé hasiče tak je tomu i u nás, Kroužek mladých hasičů se začal tradovat v našem sboru od roku 1987. Zakládajícími vedoucími byli Stránský Jiří, Bárta Václav a Bártová Ludmila. První schůzka byla 16.9.1987 a té se zúčastnilo 13 mladých členů. Už v této době se děti připravovaly na známou dětskou soutěž – Plamen. Hned první rok se děti  účastnily první hry Plamen ve Světlé nad Sázavou, kde proběhl branný závod požárních hlídek. Pro děti to byl první úspěch, protože skončily třetí. Po tomto úspěchu musela následovat pilná příprava na jarní kolo soutěže. Mezi tím ale děti také pomáhali na různých brigádách, například vázání stromků v nové aleji vysázené myslivci … Když opadl sníh začalo se trénovat naostro. Na jarní kole se umístily také na pěkném třetím místě a za odměnu jely na výlet do Přibyslavi a na Veselý kopec. Tak to pokračuje každý rok až do roku 1989, kdy se v kronice se zápisy končí a to i s kroužkem mladých hasičů…..

      První zápis po této odmlce byl napsán až v roce 1997, kdy byli vedoucími P. Černý a J. Rainiš ml.. kteří opět dali dohromady hrstku dětí, začali se jim věnovat a připravovat na hru Plamen. Děti začali s intenzivní přípravou, musejí se naučit vše nutné a potřebné pro tuto soutěž mezi mladými hasiči. Začali se učit topografické značky, štafety, požární útok, uzle, ale i první pomoc a ovládání PS12. V této době kroužek začalo navštěvovat 24 dětí. Další rok jsme se sešli až 25.3.1998 a pro nepřízeň počasí se trénovalo uvnitř zbrojnice nasucho. Letos děti poprvé shlédly hru Plamen a nanečisto si i některé disciplíny vyzkoušely. Děti ale také trénovaly naostro a to tak, že i hasily opravdový požár, který jsme jim s vedoucími připravili na každoročním loučení s prázdninami. Na podzim po letní přípravě následovala už první soutěž v orientačním běhu a na jaře už zase vše nanovo a to hlavně příprava na jarní kolo v požární všestrannosti.

    V roce 2000 jsme s dětmi vyrazili na první tábor a to k Jiříkovskému rybníku. Stany byly rozmístěny kolem hlavní chaty a kdo se nevešel pod stany ani do chaty musel hold spát venku v sítích, ale to byli jenom vedoucí. Počasí bylo krásné, celý týden jsme se koupali. Tedy tábor se nám vydařil a je to výborná letní příprava, zpestření a hlavně poděkování dětem. Takže děti si přály další rok jet znovu někam. Každý rok se samozřejmě zúčastňujeme hry plamen a výsledky se zlepšují, ale stále máme co trénovat. V roce 2001 proběhli v našem městečku oslavy 900 výročí města.

    I letos byl naplánovaný tábor, ale byla změněna lokalita a jeli jsme s dětmi na Zbýšov. Měli jsme jednu velitelskou chatku a ostatek spal okolo ve stanech, někteří opět ale i v sítích jako třeba Gábina, Láďa a Vašek. Tábor není jenom pro válení, ale i zde se trénují všechny dovednosti a opakují teoretické znalosti.Hrály se hry, trénovala se střelba,uzle i spojování hadic.
Na podzim se děti účastní soutěže O pohár starosty města, kde se chtěly předvést jak to umějí děti. Dále následovalo podzimní kolo v Libici nad Doubravou a v dalších týdnech každoroční brigáda pro město. Tak je to každý rok, jarní kolo, tábor podzimní kolo a mezi tím příprava a jenom příprava. V roce 2004 máme 20 členů, někteří nás museli opustit kvůli věku, jiní měli zase jiné zájmy jako fotbal, atd…

    Ještě bychom chtěli poděkovat vedoucím, kteří tu naší omladinu vychovávají ve svém volném čase.