Historie

Václav Zemek
Těm, kteří u kolébky sboru stáli a před mnoha lety
s láskou začínali,  buď vzdána čest a nehynoucí dík!

Všem, kteří dnes jsou v nouzi postavení,

když zhoubný požár domov v popel mění,

svou obětavost nese dnešní požárník.

Tak spokojeni jsme všichni v jednom velkém šiku.

Hasičské sbory staré i řady požárníků,

v jedné práci v jedné oběti.

Kéž naše domovy jen v míru rozkvétají,

kéž dost je těch, kdo štěstí jejich hájí dnes –

i v tom našem druhém století!

Tyto verše napsal a hasičům věnoval p. Václav ZEMEK, kněz, básník, spisovatel . . .

Rodák z Vysokého Veselí na Jičínsku přišel na farnost v Habrech v září 1953, příštího roku vstoupil do hasičského sboru a byl zvolen jednatelem dobrovolných hasičů. Tuto záslužnou práci zastával až do roku 1994. Byl hasičem tělem i duší a v našich vzpomínkách stále žije. Pohřeb p. Zemka se konal 7.12.1996, kdy se s ním přišlo rozloučit daleké okolí. Jen téměř sto hasičů z Habrů a okolních sborů.